<address id="412f" ></address>
 • <option id="412f" ></option>

  1. <samp id="412f" ></samp>

  2. <p id="412f" ></p>
   1. <listing id="412f" ></listing><li id="412f" ><tt id="412f" ></tt></li>
    Make appointment

    嬴夫人

    嬴夫人


    嬴夫人

    ...
    Make appointment

    嬴夫人

    UK Solicitor & European Trademark and Design Attorney

    嬴夫人

    One hour consultation to answer questions and strategize IP portfolio with attorney Eliza Binder.

    Hour BREXIT consultation

    嬴夫人Delivered by:嬴夫人 Katarzyna Eliza Binder-Sony


    嬴夫人

    Sprawdzenie bazy OHIM na wypadek podobnych juz zgloszonych wspólnotowych znaków towarowych - Sprawdzenie otrzymanych informacji od strony formalnej - Ocena mozliwosci ochrony danego znaku - Klasyfikacja towarów i uslug - Przygotowanie i zgloszenie wniosku o rejestracje wspólnotowego znaku towarowego - Monitorowanie i informowanie o postepach przed Urzedem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (Znaki Towarowe i Wzory) - Informowanie o wszystkich istotnych terminach

    Otrzymanie prawa ochronnego z rejestracji na terenie Unii Europejskiej nast?puje po dokonaniu zg?oszenia, nast?pnie badaniu zg?oszenia przez Urz?d Harmonizacji w ramach Rynku Wewn?trznego (Znaki Towarowe i Wzory) i wniesieniu op?aty za ochron?. 嬴夫人Prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego trwa 10 lat i mo?e by? przed?u?ane na nast?pne 10 letnie okresy ochronne.嬴夫人

    嬴夫人Delivered by:嬴夫人 Katarzyna Eliza Binder-Sony